top of page

חזון

אורנית בסן אדריכלות ציטוט

נולדתי בעיר נמל, פורט- הארקורט שבניגריה

גדלתי קרוב לאוקיאנוס האטלנטי, לאורך חופי "שלוש- עשרה המילין" של גאנה

בתל- אביב, חוף ה"קאנטרי" היה מפלט מלימודים בתיכון קשוח

בלימודי התואר בנוי- יורק, למרות שהוא נקרא נחל, ה-East River וחופי הHamptons, היו מקום מרגוע מהעיר הגדולה בכל סוף שבוע בקיץ

מאז חזרתי לישראל, לזכרונות חוף הים של בגרותי

אותו ים שלעולם לא מאכזב

אולי כי הוא מסמל עבורי את האמת

אמת לא אבסולוטית, למרות שבכל כדור הארץ מפלסו אבסולוטי

אמת גם סובייקטיבית, משום שהיא שמשתקפת שונה על ידי המתבונן בה

מכל נקודת ראות או מבט, הים נראה שונה, משמע- אמת שונה

לעתים מעלינו ולעתים מתחתינו, אך היא תמיד שם

גם הים

פעמים כואבת ופעמים מרגיעה

אמיתית או מטעה

גם הים

מלוח בפה שקט בעין

כשתוסס הוא לבן

כששקט- שחור

נסוג כשמתקרבים אליו

כולא כשנכנסים בו

גם האמת

כי יש לה את החיים שלה

אורנית בסן אדריכלית ניגריה
bottom of page